Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PasswordHash has a deprecated constructor in /home/cosyclubjulien/public_html/application/libraries/PasswordHash.php on line 27
Algemene voorwaarden Cosyclub Juliën
 • Header Group Power

Algemene voorwaarden Juliën cosyclub

Artikel 1: Het aanmelden

1. Aanmelden als lid van Cosyclub Juliën vindt plaats door het volledig invullen en verzenden van het inschrijfformulier via www.cosyclubjulien.nl. Zodra Juliën cosyclub het inschrijfformulier heeft ontvangen, begint het lidmaatschap op de datum die aangegeven is door het lid op het inschrijfformulier. Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig €30,- en is verschuldigd na inschrijving.

2. Er kan op ieder gewenste datum gestart worden met het abonnement, een lid is niet afhankelijk van de 1e van een maand. Het maandbedrag wordt in dat geval automatisch verrekend.

3. Bij het eerste bezoek aan de club ontvangt het lid zijn of haar persoonlijke toegangspas (cosyclubkaart). Bij aankomst dient altijd ingecheckt te worden met deze clubkaart, daarna kan de gewenste les bezocht worden.

4. De minimale leeftijd om ingeschreven te kunnen worden is 16 jaar. Indien een lid jonger is dan 16 jaar dient er een getekend akkoord van zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger te zijn.

5. De kaarthouder is aansprakelijk en verantwoordelijk voor het gebruik of misbruik van de cosyclubkaart. De kaart is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Wij vragen geen borg voor deze kaart.

6. Bij verlies, diefstal of anderszins in het ongerede raken van de cosyclubkaart blijven de betalingsverplichtingen van kracht. Een vervangende kaart kan tegen een vergoeding van €5,- worden aangevraagd. De oude kaart wordt in dat geval geblokkeerd.

Artikel 2: Het lidmaatschap

1. Het Cosyclub Juliën lidmaatschap kan op elk gewenst moment ingaan en is voor de duur die vermeld staat op de overeenkomst. Na die periode wordt het abonnement automatisch met 1 maand verlengd en blijven de voorwaarden en tarieven geldig zoals overeengekomen.

2. Kortlopende contracten (1 maand) eindigen automatisch bij het verstrijken van de betreffende datum.

3. Het betalen van het lidmaatschap is uitsluitend mogelijk via automatische incasso. Dit wordt maandelijks geïncasseerd.

4. Bij niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of storneren om welke reden dan ook, wordt de incasso na een week nogmaals aangeboden (zonder kosten). Hierna wordt € 10,- administratiekosten in rekening gebracht en krijgt het lid twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het lid na deze periode van twee weken in gebreke gebleven is komt de betalingsregeling te vervallen en wordt het volledige restbedrag direct opeisbaar en ter incasso uit handen gegeven. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de kaarthouder.

5. Cosyclub Juliën behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 2 maanden voor een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld.

6. Een nieuwe aanmelding die eerder lid is geweest van Cosyclub Juliën hoeft geen inschrijfgeld te betalen.

7. Iedere inschrijver gaat akkoord met automatische afschrijving van het lidmaatschapsgeld, wat maandelijks vooraf geschiedt.

Artikel 3: Het lidmaatschap pauzeren

1. Een lidmaatschap pauzeren is mogelijk als daar een medische indicatie voor is en er geen mogelijkheid is om gebruik te maken van onze faciliteiten en bij langdurige verblijven in het buitenland of elders in het land waarbij het niet aannemelijk is dat er naar Tiel gereden kan worden. Andere pauze momenten worden per geval bekeken.

2. Tijdens de pauze hoeven er geen contractkosten betaald te worden.

3. Vakanties zijn geen aanleiding tot pauzeren.

4. De einddatum van het contract wordt opgehoogd met de duur van de pauze.

5. Bij het aanvragen van de pauze wordt eenmalig €5,- in rekening gebracht.

Artikel 3: Het lidmaatschap stoppen

1. Een lid kan opzeggen per email (info@cosyclubjulien.nl). De opzegtermijn bedraagt 1 maand, zijnde de maand na de maand van opzegging (15 maart opzeggen, betekent april is opzegmaand).

2. Na het einde van de contractperiode geldt een opzegtermijn van 1 maand.

3. De cosyclubkaart dient bij opzegging ingeleverd te worden bij Cosyclub Juliën.

4. Bij schending van de huisregels heeft Cosyclub Juliën het recht om een lidmaatschap per direct op te zeggen.

Artikel 4: De groepslessen

1. Het reserveren van een les gaat uitsluitend via de website of de Cosyclub-App.

2. Leden die gereserveerd hebben voor een les, hebben voorrang op leden die niet gereserveerd hebben.

3. Cosyclub Juliën heeft het recht een les te annuleren en communiceert dit via de App.

4. Afmelden voor een les dient te gebeuren via deze zelfde App en moet minimaal 1 uur van te voren worden geannuleerd.

5. Het lesrooster staat op de website en in de App vermeld. Cosyclub Juliën heeft het recht om het lesrooster aan te passen.

Artikel 5: De openingstijden

1. Cosyclub Juliën kan indien zij dit wenselijk acht openingstijden wijzigen.

2. Op officiële feestdagen is Cosyclub Juliën gesloten.

3. In de zomermaanden (juli- augustus) kan Juliën cosyclub een aangepast rooster te hanteren.

Artikel 6: Risico en aansprakelijkheid

1. Het volgen van een les en het gebruik maken van de apparatuur is geheel op eigen risico.

2. Cosyclub Juliën (inclusief medewerkers, stagiaires en vrijwilligers) is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.

3. Cosyclub Juliën (inclusief medewerkers, stagiaires en vrijwilligers) is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden.

4. Ieder lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Cosyclub Juliën, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van dit lid is te wijten.

Artikel 7: Onze huisregels

1. Een lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van Cosyclub Juliën en hiernaar te handelen.

2. De algemene voorwaarden en onze huisregels zijn te vinden op www.cosyclubjulien.nl.

Artikel 8: Algemene voorwaarden

1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Cosyclub Juliën aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. Door ondertekening van het inschrijvingsformulier verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Cosyclub Juliën te kennen en te accepteren.

3. Cosyclub Juliën heeft het recht de algemene voorwaarden aan te passen.

Nieuws

 • Active Summer Actie 2023

  In de maanden juli en augustus worden jullie sportmomenten weer extra beloond...

  Lees meer
 • Strong Viking

  Ga je met ons de uitdaging aan?

  Lees meer
Meer nieuws